MMB erbjuder industriservice med specialkompetens inom högtryck och vakuum.

Miljövänliga och kostnadseffektiva saneringslösningar för industri och byggbransch.

 
Vi utvecklar ständigt vår teknik, våra metoder och vår kompetens. Vi kombinerar våra tjänster på nya sätt alltefter behov – och har ännu inte sett gränsen för vad som är möjligt. För oss är ingenting omöjligt – och vi är redo att prestera dygnet runt. Ingen ska behöva vänta på att få vara fullt produktiv.  
 
Vi har jour dygnet runt! Tel. 0456-64 60 00. 
 
Ta del av våra nyheter! Följ Delete Service AB
4/11/2014

Vattenblästring av isbrytaren Atle.

Med hjälp av en dockmaster avverkar vi upp till 100 kvadratmeter i timmen. Detaljer och känsliga områden blästras manuellt med tryck upp till 3000 bar.

3/27/2014

Mitt i driftstoppet på Södra Cell Mörrum

68 man starka, dygnet runt. Det är så det ser ut när vi är på driftsstopp. En liten inblick i vardagen för våra killar.

Nyhetsarkiv »
 Nu är vi en del av  
Högtrycksspolning Vi rengör i pappers- och massabranschen Vakuumsugning, torrsug, sugbil.